Цей сайт підтримується GTZ

Енергозбереження/
Зменшення СО2

Як вже згадувалося в інших розділах, в Україні будівельний сектор відповідальний за споживання більш ніж 40% первинної енергії та пов’язані з цим викиди CO2.

З високою часткою енергоспоживання, що відповідно передбачає значні викиди парникових газів, будівельний сектор міг би зіграти важливу роль в національній стратегії зменшення викидів вуглецю. Крім того, в порівнянні з іншими секторами, він має значний потенціал швидко та ефективно зменшити обсяги викидів CO2.

Завдяки сучасним доступним технологіям, будівельному плануванню, обладнанню, системі управлінню та децентралізованим системам опалення досягається значне зростання енергоефективності та відповідне істотне зменшення CO2.

Крім того, будівництво, реновація та технічне обслуговування будівель є видами економічної діяльності, які роблять значний внесок в розвиток сталого низько-карбонного світу та створюють «зелені» робочі місця.